HİZMETLERİMİZ
  OSGB Hizmetleri
  İşyeri Hekimliği
  İş Güvenliği Uzmanı
  Diğer Sağlık Personeli
  Risk Değerlendirilmesi
  Acil Durum Planları
  İş Güvenliği Eğitimleri
  İlk Yardım Eğitimleri
  Mobil Sağlık Hizmetleri
İLK YARDIM EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ
Hedef
İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ Madde 16 - (Madde başlığı ile birlikte değişik madde 18.03.2004)
Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır
ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için 1 olmak üzere, bu
yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış
"İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”
Katılımcı sayısı / 10 - 20 arası

İçerik

Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı.
Giriş olay yeri değerlendirme,
Temel Yaşam Desteği ( Bebek),
Temel Yaşam Desteği ( Çocuk ve yetişkin),
Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım,
Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
Zehirlenmelerde ilk yardım,
Boğulmalarda ilk yardım,
Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,
Yanık ve donmalarda ilk yardım,
Elektrik çarpmalarında ilk yardım,
Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım,
Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta,
Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri
Eğitim yöntemi
İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilecektir.
Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla
ve anketlerle sağlanacaktır.
Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb eğitim
materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.
Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara sağlık müdürlüğü onaylı ilk yardımcı
sertifikası ve kimlikleri verilecektir.
Eğitmen kadrosu
Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.
Eğitim sonunda verilen belge
Eğitimin tümüne iştirak eden ve başarılı bulunan katılımcılara Sağlık müdürlüğünden onaylı
ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilecektir.
 
Copyright © 2018 İREM OSGB / Tüm hakları saklıdır.
Adres: Oruç Reis Mh. Tekstilkent Cd. Tekstilkent Sit. B9 Blok No: 10AA/304 Esenler / İSTANBUL / Tel & Fax: +90 212 438 10 18